Čištění kopané studny

Důvodů proč čistit kopanou studnu  je celá řada, mezi ty nejčastější patří: zápach vody ze studny, zákal vody ve studni,
špatná chuť vody ze studny, špatný výsledek rozboru vody, úbytek vody ve studni,  preventivní čištění studny atd. 
Správné vyčištění studny většinou tyto problémy vyřeší. Zkontaktujte nás a vyřešíme znečištění u Vaší kopané studny.

Čištění kopané studny téměř všech hloubek.

od malých studánek přes skružené studny na zahradě až po staré historické kamenné studny. Profesionální čištění, kvalitní vybavení, a hlavně zkušený tým lidí. Pokud je studna špatně přístupná (sklep, interiér), používáme pro přístup do kopané studny horolezeckou techniku. Dobře vyčištěná studna šetří nejen Vaše zdraví, ale i čerpadlo a studnu jako takovou. Rádi se postaráme i o Vaši studnu.

Proč je důležité se o studnu starat?

U vetšiny studen se s přitékající vodu dostávají do studny i kousky horniny, písku, jílu a vzniká tak na dně sedimentační vrstva. Ta postupně nastoupá až k čerpadlu a vy poté čerpáte nejen vodu, ale i částice tohoto sedimentu. Pokud není zhlaví (nadzemní část studny) dobře izolováno, do studny se dostávají také slimáci, drobný hmyz, zbytkové světlo. To je často problém mikrobilogické povahy a projeví se nevyhovujícím rozborem, zápachem vody, střevními obtížemi. V tom případě doporučujeme vyřešit i opravu studny, aby čištění jako takové nebylo děláno zbytečně. V neposlední řadě provedeme kontrolu technického stavu studny, zda nehrozí ohrožení studny. Případně zda do studny neprorůstají kořeny ze stromů v okolí studny.

Jaký je obvyklý postup při čištění kopané studny?

  1. Vyčerpáme vodu ze studny a uděláme si zásobu vody pro vapkování stěn studny.

  2. Nahrubo sestříkáme stěny kopané studny a zkontrolujeme, zda se ve studni dá dýchat.

  3. Spustíme se do studny a vybereme vše, co do studny nepatří, až na původní dno. Přitom provedeme kontrolu technického stavu a případně stav zdokumentujeme a navrhnem řešení nalezeného problému. Někdy se stane, že další práce by byli bez vyřešení například nevyhovujícího stavu skruží nebezpečné a čištění studny se dočasně přeruší. Bezpečnost je základ.

  4. Stěny a dno kopané studny vyčistíme tlakovou vodou s dezinfekcí.

  5. Poté několikrát opakujeme čerpání, abychom ven dostali  i jemné kaly. Průběžným odčerpáváním přitékající vody co nejvíce uvolňujeme cestu pramenu.

  6. Provedeme drobné opravy, které jdou udělat na místě bez specifického vybavení, například vymazání spár mezi skružemi. Zdokumentujeme stav studny pomocí kamery. Pokud narazíme na něco, co může stav studny ohrozit nebo vyžaduje komplikovanější postup, navrhneme řešení ( stav skruží pod vodou, stav čerpadla atd.) U většiny studen uděláme foto či video dokumentaci stavu studny.

  7. Na závěr studnu předesinfikujeme. Studna by 24 hodin po vyčištění měla "stát", aby vyprchala veškerá dezinfekce. Proto doporučujeme si před čištěním udělat zásobu vody.

  8. Jako držitelé licence k provádění báňské činnosti Vám můžeme vypracovat Pasport studny.

Pokud bude potřeba, zajistíme Vám následně rozbor vody. Náběr vzorků by ale neměl následovat bezprostředně po vyčištění studny. Když je ve studni například problém s mikrobiologií, na brzkém rozboru (bezprostřeně po desinfekci studny) se mikrobilogické znečištění studny nemusí projevit. Studna potřebuje několik dnů dostat se do přirozeného stavu, nechat usadit nejjemnější kaly atd.  Doporučujeme cca po 14 dnech. V některých případech doporučujeme provézt i desinfekci řadu. Aby voda nemohla být mikrobilogicky znečištěna ve starých trubkách cestou ze studny ke kohoutku.

Článek o čištění historických studen. Staré kamenné studny jsou specifické a je dobré mít na zřeteli několik faktů o způsobu stavění takových studen.

Kopané studny čistíme celoročně.

Nahrubo spláchneme stěny  a vybereme nános ze dna studny.

Někdy vybrané množství materiálu překvapí i nás. Poté dočištění stěn studny a desinfekce pomocí vapky.

Kačírek na dno kopané studny?

Často se nás naši zákazníci ptají, zda na dno studny dáváme kačírek (kamenná drť, nejčastěji o frakci 16-32). Ne do každé studny kačírek patří, tam kde je to vhodné již často bývá. Ten ve studni pořadně propereme a svou funkci filtrační vrsty ve studni plní nadále. Pokud někde kačírek není a považujeme to za vhodné, doplníme jej. Nejčastěji se jedná o studny s jílovým podložím. Setkali jsme se již s případy, kdy byl kačírek při předchozím čištění použit jako zakrytí nekvalitně vyčištěné studny!

Instalace a čištění kačírku na dně studny.

Kačírek ve studni propereme vodou s desinfekcí, případně vyměníme za nový.

Kamenivo jako filtrace ve studni.

Kameninová drť jako filtrační vrstva u studny s jílovým podložím.

Jak se starat o studnu?

Mezi další časté dotazy patří, po jak dlouhé době je potřeba studnu čistit. Pokud nedojde k nějaké nepředpokládané události (poškození zhlaví studny, záplavy atd.) a pravidelně provádíte běžnou údržbu, stačí cca po 10 letech. Toto neplatí u všech studen, např. s rychlým přítokem a jílovým podložím, kde dochází k rychlému hromadění materiálu. Zde doporučujeme opakovat čištění studny cca po 3 letech.

Co znamená běžná údržba studny?

Doporučujeme cca 2x ročně studnu předesinfikovat a provést optickou kontrolu stavu studny. Pokud se Vám na studni něco nezdá, kontaktujte nás pro konzultaci, ideálně poslat fotodokumentaci studny. Pravidelně po 5 letech udělat rozbor, zda je  vše v pořádku. Pokud studnu používáte jako zdroj pitné vody, rozbor doporučujeme dělat 1x ročně. Pro desinfekci studny doporučujeme Savo Original.

Doporučení po vyčištění studny

Udělejte desinfekci celého řadu. Kontrolní rozbor se dělá z posledního odběrového místa, vyčištění studny vyřeší problém ve studni, ale bakterie již mohou být pomnožené v řadu. Po zpětném napuštění studny vodou dejte nalijte do studny námi doporučené množství Sava Originál a postupně puste vodu ze všech kohutků. Až ucítíte chlor, kohoutky zavřete a nechte přes noc působit. Nelekněte se, chlór můžete poté ještě několik hodin z vody cítit.

Pro práci budeme potřebovat

Elektriku 220 V a 400 V v dosahu 50 m. Pokud není na místě dostupná, přivezeme si elektrocentrálu.  V případě, že Vaše studna je hlubší než 20 m, používáme silné čerpadlo, které potřebuje jistič alespoň třídy 16 C ( i hlavní jistič).

Zjistit alespoň orientační hloubku studny a množství vody.

Informaci, zda se jedná o studnu skruženou, kamennou, případně zda je známo, kdy byla studna čištěna naposledy. Ideálně zaslat fotodokumentaci studny. Leckdy již z fotek poznáme, že je například nevyhovující stav zhlaví studny (vrchní část studny nad povrchem) a pouhé čištění studny by nepomohlo, ke kontaminaci vody by docházelo i nadále (povrchovou vodou, slimáky ve studni, zbytkovým světlem).

Cena čištění studny

Každá studna je originál a výslednou cenu ovliňuje celá řada faktorů. Takže následující informace berte pouze jako rámcové a pro přesné nacenění práce na vaší studni nás prosím kontaktujte.

Příklad 1: studna celoskružená, průměr 100 cm, hloubka 5 m, naposled čištěna před 10 lety, doba trvání prací cca 3 h, doprava 20 km.

Cena: 7 200.-

Příklad 2: kamenná studna, průměr 220 cm, hloubka 28 m, není informace o tom zda byla někdy čištěna, v místě není elektřina, vybráno 150 cm materiálu, doba trvání prací 3 dny, doprava 60 km.

Cena: 65 000.-

Zajímavé odkazy k problematice studní.

Základní informace pro nejen laickou veřejnost o studnách od Státního zdravotního ústavu najdete ZDE.

Oficiální zpráva Státního zdravotního ústavu z 90. let. Poněkud starší, ale zajímavé informace najdete ZDE.

Aktualizovaný "vodní zákon" najdete ZDE.

Jak to vypadá, když se čistí studna?

První slanění do historické studny, kontrola stavu. Poté čištění studny a další studnařské práce.

Poptávka vyčištění studny

Údaje o studni

Důvod čištění studny
Typ studny
Průměr studny
Byla studna v posledních 5 letech čištěna?*

Údaje o místě, kde se studna nachází

Je v blízkosti studny zásuvka na elektrický proud 380 V
Je v blízkosti studny zásuvka na elektrický proud 220 V
Vzdálenost místa, kam se bude vypouštět vyčerpaná voda
Je studna ve volném prostoru a je možné nad studnu postavit trojnožku o výšce 2 m?

Kontaktní údaje

Přílohy
Další příloha
Další příloha

Odesláním optávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování nabídky.

Informace a zajímavosti o studnách.