Čištění studní

Důvodů proč čistit studnu  je celá řada, mezi ty nejčastější patří: zápach, zákal,
špatná chuť, špatný výsledek rozboru vody, úbytek vody,  preventivní atd. 
Správné vyčištění studny většinou tyto problémy vyřeší. Zavolejte a vyřešíme i tu Vaší.

Čistíme studny téměř všech hloubek.

od malých studánek až po studny do hloubky 32 m. Pokud je studna špatně přístupná (sklep, interiér), používáme pro přístup do studny horolezeckou techniku. Rádi se postaráme i o Vaši studnu.

Jaký je obvyklý postup při čištění studny?

  1. Vyčerpáme vodu a uděláme si zásobu vody pro vapkování stěn studny.

  2. Nahrubo sestříkáme stěny studny a zkontrolujeme, zda se ve studni dá dýchat.

  3. Spustíme se do studny a vybereme vše, co do studny nepatří, až na původní dno.

  4. Stěny a dno studny vyčistíme tlakovou vodou s dezinfekcí.

  5. Poté několikrát opakujeme čerpání, abychom ven dostali  i jemné kaly. Průběžným odčerpáváním přitékající vody co nejvíce uvolňujeme cestu pramenu.

  6. Provedeme drobné opravy, které jdou udělat na místě bez specifického vybavení, například vymazání spár mezi skružemi. Zdokumentujeme stav studny pomocí kamery. Pokud narazíme na něco, co může stav studny ohrozit nebo vyžaduje komplikovanější postup, navrhneme řešení ( stav skruží pod vodou, stav čerpadla atd.)

  7. Na závěr studnu předesinfikujeme. Studna by 24 hodin po vyčištění měla "stát", aby vyprchala veškerá dezinfekce. Proto doporučujeme si před čištěním udělat zásobu vody.

  8. Jako držitelé licence k provádění báňské činnosti Vám můžeme vypracovat Pasport studny.

Pokud bude potřeba, zajistíme Vám následně rozbor vody. Náběr vzorků by ale neměl následovat bezprostředně po vyčištění studny. Když je ve studni například problém s mikrobiologií, na brzkém rozboru (bezprostřeně po desinfekci) se to nemusí projevit. Studna potřebuje několik dnů dostat se do přirozeného stavu.  Doporučujeme cca po 14 dnech. 

Studny čistíme celoročně.

Nahrubo spláchneme stěny  a vybereme dno studny.

Někdy vybrané množství materiálu překvapí i nás. Poté dočištění stěn studny a desinfekce pomocí vapky.

Kačírek na dno studny?

Často se nás naši zákazníci ptají, zda na dno studny dáváme kačírek (kamenná drť, nejčastěji o frakci 16-32). Ne do každé studny kačírek patří, tam kde je to vhodné již často bývá. Ten ve studni pořadně propereme a svou funkci plní nadále. Pokud někde kačírek není a považujeme to za vhodné, doplníme jej. Nejčastěji se jedná o studny s jílovým podložím. Setkali jsme se již s případy, kdy byl při předchozím čištění použit jako zakrytí nekvalitně vyčištěné studny!

Jak se starat o studnu?

Mezi další časté dotazy patří, po jak dlouhé době je potřeba studnu čistit. Pokud nedojde k nějaké nepředpokládané události (poškození zhlaví studny, záplavy atd.) a pravidelně provádíte běžnou údržbu, stačí cca po 20 letech. Toto neplatí u všech studen, např. s rychlým přítokem a jílovým podložím, kde dochází k rychlému hromadění materiálu.

Co znamená běžná údržba studny?

Doporučujeme cca 2x ročně studnu předesinfikovat a provést optickou kontrolu stavu studny. Pokud se Vám na studni něco nezdá, kontaktujte nás pro konzultaci. Pravidelně po 5 letech udělat rozbor, zda je  vše v pořádku. Pokud studnu používáte jako zdroj pitné vody, rozbor doporučujeme dělat 1x ročně.

Doporučení

Po vyčištění studny udělat desinfekci celého řadu. Kontrolní rozbor se dělá z posledního odběrového místa, vyčištění studny vyřeší problém ve studni, ale bakterie již mohou být pomnožené v řadu.

Pro práci budeme potřebovat

Elektriku 220 V a 400 V v dosahu 50 m. Pokud není na místě dostupná, přivezeme si elektrocentrálu.  V případě, že Vaše studna je hlubší než 20 m, používáme silné čerpadlo, které potřebuje jistič alespoň třídy 16 C ( i hlavní jistič).

Zjistit alespoň orientační hloubku studny a množství vody.

Informaci, zda se jedná o studnu skruženou, kamennou, případně zda je známo, kdy byla studna čištěna naposledy.

Cena čištění studny

Každá studna je originál a výslednou cenu ovliňuje celá řada faktorů. Takže následující informace berte pouze jako rámcové a pro přesné nacenění práce na vaší studni nás prosím kontaktujte.

Příklad 1: studna celoskružená, průměr 100 cm, hloubka 5 m, naposled čištěna před 10 lety, doba trvání prací cca 3 h, doprava 20 km.

Cena: 5800.-

Příklad 2: kamenná studna, průměr 220 cm, hloubka 28 m, není informace o tom zda byla někdy čištěna, v místě není elektřina, vybráno 150 cm materiálu, doba trvání prací 3 dny, doprava 60 km.

Cena: 63 000.-

Jak to vypadá, když se čistí studna?

První slanění do historické studny, kontrola stavu. Poté čištění studny a další studnařské práce.

Poptávka vyčištění studny

Údaje o studně

Důvod čištění studny
Typ studny
Průměr studny
Byla studna v posledních 5 letech čištěna?*

Údaje o místě, kde se studna nachází

Je v blízkosti studny zásuvka na elektrický proud 380 V
Je v blízkosti studny zásuvka na elektrický proud 220 V
Vzdálenost místa, kam se bude vypouštět vyčerpaná voda
Je studna ve volném prostoru a je možné nad studnu postavit trojnožku o výšce 2 m?

Kontaktní údaje

Přílohy
Další příloha
Další příloha

Odesláním optávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování nabídky.

Informace a zajímavosti o studnách.