Pasport studny

Pasport studny je dokument o technickém stavu studny, síle přítoku vody a stavu čerpacího systému. Najdeme v něm také informace o rozměrech studny, použitých materiálech při výstavbě, majetkové poměry a přesnou lokalizaci studny.

Co je pasport studny a k čemu slouží

Pasport studny je dokument, který obsahuje veškeré známe informace o studni. Slouží nejen pro komunikaci s úřady, ale je velmi dobrým pomocníkem při koupi či prodeji nemovitosti, v případě pojistných událostí, případně řešení aktuálních problému se studnou.

Mezi nejčastějšími důvody vypracování pasportu studny převažují legalizace vodního zdroje u studen vybudovaných před rokem 1956, kdy vznikla legislativní povinnost nahlašovat výstavbu nové studny. Například z důvodu podnikání, ke kterému je vodní zdroj využíván.

Dalším častým důvodem je koupě či prodej nemovitosti, kdy kupujícímu nestačí pouze slovní vyjádření "tady voda vždycky byla", ale chce mít odborné vyjádření nejen ke stavu přítoku vody do studny, ale i posouzení technického stavu studny a čerpacího systému.

Pasport studní zhotovujeme pro kopané i vrtané studny.

Jaké informace pasport studny obsahuje?

V pasportu najdete přesné informace o lokalitě a typu studny, její rozměry, zda není zatížena např. věcným břemenem. Co osobně považujeme za nejdůležitější: v rámci pasportizace studny provádíme čerpací zkoušku a foto, případně video dokumentaci stavu studny. Do studny osobně vlezeme (často se celá akce spojí např. s čištěním studny a její desinfekcí) a pořídíme dokumentaci.

Cena pasportu studny

Je individuální. Pokud si nás zákazník objedná na další práce (čištění studny, prohlubování studny) a má zájem o pasport, dostane ho od nás zdarma. V případě kdy potřebujete pouze pasport, kontaktujte nás a vypracujeme Vám individuální nabídku. Ovlivňuje ji mnoho faktorů: hloubka studny, dostupnost studny a dalších informací.