Opravy a skružení studní

Veškeré opravné stavební a instalační práce ve studni, opravy zhlaví, výměny zhlaví studny, přeskružování studny, vymazávání spár. 

Oprava poškozeného
zhlaví studny

Většinou poznáte již zběžnou kontrolou. Olámaná víka studny, praskliny, poškozené zámky u segmetových skruží. Do studny se pak může dostávat hmyz, slimáci a drobní hlodavci, případně se do studny může splavovat povrchová voda.  I zbytkové světlo studni neprospívá, podporuje množení mikroorganismů a růst řas. Pokud potřebujete opravit zhlaví studny, pošlete nám 1-2 fotky a navrhneme Vám řešení opravy. Často tuto činnost doporučujeme spojit s vyčištěním studny. 

Vymazání spár studny, oprava izolace studny

Opravujeme izolace vršků studny. Pokud je izolace studny poškozená, do studny může vtékat povrchová voda. Nejčastěji se tento problém projeví po deštích, kdy může dojít k zakalení vody. Pokud k tomuto dochází dlouhou dobu, často stačí do studny nahlédnout a na stěnách uvidíte typické barevné steky. Když se toto děje pod úrovní vody ve studni, narazíme na tento problém až při čištění studny či jiné práci. Řešení je několik, dle rozsahu poškození  někdy stačí spáry vymazat či vypěnit studnařskou pěnou, jindy může pomoci až výměna izolace zhlaví studny pomocí jílu či výměna skruží.

Schování studny pod terén

Pokud máte studnu na místě, kde vám v současnosti překáží, umíme studnu schovat pod úroveň terénu. Například uvažujete o přístavbě nebo změnu celkového pojetí prostoru, zvětšení parkovacího místa atd.  Nejčastěji se jedná o historické studny, které v minulosti byli centrem dění na  velkých statcích a podobně. Často se jedná o studny s velmi dobrým přítokem a dobrou zásobou, jelikož museli uživit dobytek a koně hospodáře. Pokud byste potřebovali konzultaci, jak studnu schovat, ozvěte se nám. Samozřejmě tyto věci i realizujeme.

Instalace gumových vaků do studny

Jsou bohužel lokality, kde již tzv. došla voda. Co pak s takovou jámou? Můžeme Vám nainstalovat do studny gumový vak, který ze staré studny vytvoří ohromný rezervoár na např. dešťovou vodu. Napřed je nutno studnu vyčistit, zaměřit přesné rozměry (není nutné u standartních skružených studní) a vyrobit vak. Poté stěny studny zakrýt textilií, abychom zamezili možnosti protržení vaku. V poslední fázi instalujeme samotný vak do studny. Pokud máte zájem o instalaci gumového vaku do studny, neváhejte nás kontaktovat.

Preventivní skružení studny

U starších studní provádíme preventivní přeskružování pomocí plastových či betonových skruží.

Proč se studny přeskružují?

U starších studní provádíme preventivní skružení pomocí betonových či plastových celoskruží. Nejčastěji u starších betonových segmentových skruží, kde přitékající voda u dna studny postupně vymílá zámky skruží a dokáže zámky plně zničit. Skruže pak již neplní svoji funkci a hrozí zborcení studny. Největší problém je, že skruže nad vodou často vypadají v pořádku, ale ty pod vodou mohou být již v dezolátním stavu. Tento systém (segmetová skruž-kruh  je tvořen několika díly) se začal využívat mezi Válkami a skruže mohou být staré téměř 100 let. Obzvláště jsou lokality, kde v minulosti byly skruže šizeny, povrch se tvářil dobře, ale byly plné kamenů. Cement voda již dávno vymlela a pevnost skruží je velmi zmenšena. Osobně tento typ studní považujeme za nejnebezpečnějsí a malou tikající bombu.

Řešení opravy studny

U segmentových studní většinou stačí přeskružit první 1-2 metry studny, pokud je poškození studny masivnější, někdy i celou studnu.  Na problém nejčastěji narazíme při čištění studny. Převážne využíváme plastové skruže o vnitřním průměru 80 cm a vnějším 97 cm. Studnu je potřeba nejprve odstrojit (demontovat čerpadlo, ruční pumpu, traverzy atd.), poté instalovat skruže a poté obsypat kačírkem o frakci 16-32. Poté propereme nový kačírek, vydesinfikujeme a zpět nainstalujeme původní osazení studny. Jestliže jsou studny atypické, jsou další možnosti: jiné typy skruží atd. Náklady jsou pochopitelně výrazně menší, než u záchrany zborcené studny.

U kamenných studní je problém viditelný většinou již při otevření studny, kdy je vidět posun stěny. Toto se stává, když v bezprostřední blízkosti roste například velký strom, jezdí v blízkosti studny velká auta ( obecní studny u komunikace) atd. U těchto studní volíme přeskružení betonovými skružemi.  Náklady a pracovní postup jsou individuální a rádi vám zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.

Používáme skruže https://www.pospisil-ro.cz/vyroba-a-produkty/plastove-skruze-na-opravy-a-rekonstrukce-studni/

Pokud si nejste jisti, zda je vaše studna ještě bezpečná, zavolejte nám pro konzultaci.

Na videu můžete vidět začínající poškození skruží a rozdíl stavu nad a pod hladinou vody.

Na skružení studen používáme betonové a plastové skruže.

Teď už je pozdě. Zborcené studny.

Jaká je cena?

Cena za opravu zhlaví se pohybuje kolem 4 až 5 000 Kč práce plus doprava 12 Kč/km a cena nových betonových prvků. Většina těchto prací je komplikovanější a rádi vám vypracujeme konkrétní nabídku.