Kořeny ve studni

Pozor na stromy v okolí studny. Dokážou studnu vážně poškodit.

Pozor na  kořeny ve studni!

Blízké okolí studny by mělo být udržováno. Ale nejen to. Často ve studni narazíme na prorostlé kořeny z okolí. Někdy se jedná o pár kořínků, jinde může mohutný kořen skruž i roztrhnout. Některé druhy stromů (Vrba, Tůje atd.) mají kořenový systém, který dokáže vyhledat vodu na poměrně velkou vzdálenost. Pokud se toto prorůstání neřeší, kořeny dokážou časem skruže poškodit. Tento problém se může projevit i na zhoršené kvalitě a zásobě vody. Nejlepším řešením je kořeny vytrhat, zlepšit izolaci studny a strom bohužel pokácet. Někdy toto ale není nutné a jde najít jiné řešení. Pokud potřebujete vyřešit tento problém, ozvěte se a najdeme vhodné řešení pro Vaší studnu.