Rozbory a kvality vody, odběry vzorků

Pro každého majitele studny nebo vrtu je důležité,
aby jeho voda byla co nejkvalitnější. Potřebujete udělat rozbor vody a nevíte jak na to? 

Co především zhoršuje kvalitu vody ve vaší studni?

 • Studna nebyla dlouho čištěná. Na jejím dně je kal, bahno a „kdovíco“ ještě. Nejčastěji to jsou slimáci, kteří se neudrží na stěnách studny, spadnou do vody a začnou se rozkládat.

 • Studna dlouho stála, byla bez odběru. Z vody tekoucí se postupně mění na vodu stojatou. A ta - „voní trochu jinak“.

 • Znečištění přichází společně se spodní vodou. Se zjištěním „co to proboha je“ vám pomůže rozbor.

 • Kvalitu vody zhoršuje světlo a teplo. Proto jsou nejlepší betonové poklopy, které nejvíce izolují.

 • Nekvalitní zhlaví - studna je nad terénem, ale část nad terénem a těsně pod ním netěsní, ztrácí pevnost, rozpadá se. Mohou do ní spadnout i menší zvířata. Zvyšuje se tak i teplota ve studni, dopadající světlo zhoršuje podmínky pro vodu.

 • Přesnou kvalitu vaší vody zjistíte podle jednotlivých ukazatelů jejího rozboru v laboratoři.

Jaké hodnoty se měří při rozborech vody?

Pro základní představu o kvalitě vašeho individuálního zdroje vody (studna, vrt) vám většinou postačuje krácený informativní chemicko-bakteriologický rozbor pitné vody.
Ukazatele - Escherichia coli, enterokoky (intestinální enterokoky), amonné ionty, dusičnany, dusitany, TOC (celkový organický uhlík), pH, železo, tvrdost (Ca+Mg). Doporučujeme ho doplnit také odběrem na Mangan, případně Radon.
Pro kolaudaci nové studny je třeba rozbor podrobnější.

Aby výsledky rozboru odpovídaly skutečnosti, je důležitý postup a způsob odběru vzorků.

Postup při odběru

 1. Přijedeme se vzorkovnicemi na místo odběru.
 2. Vzorky nabíráme v místě spotřeby a nejčastějšího odběru. To je většinou pumpa nebo ústí výtokové armatury v kuchyni nebo koupelně.
 3. Odběry provedeme podle postupu doporučeného laboratoří.
 4. Na místě vyplníme protokol o odběru s vaším jménem.
 5. Vzorky okamžitě zavezeme v termoboxu do laboratoře.

Je třeba zajistit přístup k odběrovému místu. Výsledkový akreditovaný protokol včetně posudku přijde už přímo na váš e-mail. Je možná konzultace výsledku s návrhem dalšího postupu.

Chcete provést rozbor vaší vody?

Máte zájem? Provedeme ho následujícím způsobem za Vás. A jak to celé probíhá? Ozvěte se telefonicky, domluvíme termín.