Rekonstrukce zborcené studny

Oprava a rekonstrukce zborcené studny je obtížným dílem a zde si můžete udělat představu, co taková práce obnáší.

Oprava spadlé a silně poškozené studny

Rekonstrukce a druhy poškození studny

Během naší praxe jsme se již setkali s velkým množstvím silně poškozených studen. Jejich rekonstrukce či záchrana je často velmi náročná činnost, přesto jsou většinou náklady na záchranu nižší, než na zbudování nové studny či vrtu.

Pokud dojde k sesunutí studny, jedná se z naší zkušenosti nejčastěji o tzv. segmentové skruže, kdy skruž je tvořena 5-8 dílci. Stav skruží pod vodou je často jiný, než co nám odhalí zběžná optická kontrola pohledem do studny. Dojde nejčastěji k vypadnutí jednoho dílce a poté jako "domino" vypadají i další kusy betonových prvků. Oprava studny je poté velmi náročné dílo, kdy je nutné eliminovat riziko a jedná se o těžkou fyzickou práci.

Problém se studnou je nejlépe odhalit v začátku

Pokud na problém narazíme včas, nejčastěji při čištění studny, prohloubení studny či kontrole studny na vyžádání zákazníka, náklady a obtíže prací na rekonstukci studny jsou pochopitelně výrazně nižší. Stav zdokumentujeme a proberem s Vámi možnosti opravy. Pořád platí, že každá kopaná studna je originál a řešení vyžaduje také individuální. Pokud máte podezření na špatný stav skruží, neváhejte nás kontaktovat.

Rozpadlá skruž

Tady již betonové skruže nefungují, pouhá iluze.

Finální oprava studny

Mezi nejčastější varianty patří "vyvložkování studny", pokud se na poškození studny přijde včas. Při sesunu studny používáme plastové skruže jako ochranu a napadané skruže a materiál ze studny vybíráme přímo. Po vybrání na původní dno se studna a skruže usadí a případně osadí čerpací technologií. V našich realizacích se můžete podívat na ukázky různých oprav studní.

Pokud máte podezření na špatný stav Vaší studny, nebo chcete studnu preventivně zkontrolovat, neváhejte nás ideálně telefonicky kontaktovat. Konzultace po telefonu je zdarma.