Černé tečky na stěnách studny

Pokud se Vám při otevření studny naskytne tento pohled, je třeba zpozornět.

Pokud se Vám při otevření studny naskytne tento pohled, je třeba zpozornět. Na stěnách jsou vidět výrazné černé tečky. Do studny proniká velké množství slimáků a hodnoty koliformních bakterií budou pravděpodobně zvýšené. Slimáci spadnou do vody a vznikne z nich na dně jakási "kaše". Zde nestačí studnu pouze vyčistit, ale je nutno i vyřešit důvod, proč se slimáci do studny dostávají. 

1. Prostor kolem studny by měl být udržován: sekat trávu, ideálně mít kolem studny betonový věnec, případně obsyp např. kačírkem.

2. Opravit zhlaví studny - někdy stačí zatěsnit menší díry, jindy je lepší vyměnit poklopy studny případně celé zhlaví.