Nálezy ve studni

Studny jako úkryt?

Při čištění studny je nutné být obezřetný nejen z důvodu stavu studny, ale také kvůli tomu co v sobě může skrývat. Jsou studny, kde existuje předpoklad zajímavých nálezů, obzvláště starých historických studen na hradech a místech z dlouhou historií, které byly v minulosti dlouhodobě otevřené. Někdy jsme pozváni ke spolupráci s místími archeology. 

Naopak vyloženě nebezpečné věci na manipulaci jsme našli spíše na místech neočekávaných. Studna sloužila a občas ještě slouží jako místo pro téměř dokonalé uschování různých předmětů. Často na toto téma vznikají úplné místní legendy:-) Pokud je to nutné, může dojít i na práci pyrotechniků. Každopádně i toto může být pro někoho motivací nechat si studnu vyčistit. Zde pár příkladů zajímavých nálezů.

Hádejte? :-)

Vypadá to jako kus ztrouchnivělého dřeva, ve skutečnosti dělostřelecký granát.

Samopal Stengun MKII. Druhá světová válka.