Nálezy ve studni

Studny jako úkryt či jímka na odpad?

Zajímavé nálezy a rarity z čištění studen

Při čištění studny je nutné být obezřetný nejen z důvodu stavu studny, ale také kvůli tomu co v sobě může skrývat. Jsou studny, kde existuje předpoklad zajímavých nálezů, obzvláště starých historických studen na hradech a místech z dlouhou historií, které byly v minulosti dlouhodobě otevřené. Někdy jsme pozváni ke spolupráci s místími archeology. 

Naopak vyloženě nebezpečné věci na manipulaci jsme našli spíše na místech neočekávaných. Studna sloužila a občas ještě slouží jako místo pro téměř dokonalé uschování různých předmětů. Často na toto téma vznikají úplné místní legendy:-) Pokud je to nutné, může dojít i na práci pyrotechniků. Každopádně i toto může být pro někoho motivací nechat si studnu vyčistit. Zde pár příkladů zajímavých nálezů.

Hádejte? :-)

Přilba ze studny.

Přilba z druhé světové války.

Vypadá to jako kus ztrouchnivělého dřeva, ve skutečnosti dělostřelecký granát.

Samopal Stengun MKII. Druhá světová válka.

rezavý revolver

Revolver ze studny.

Zajímavé nálezy z Vyšehradských studen

Jedna z nejzajímavějších realizací. Čištění historické studny v pevnosti a středobodu českých dějin, Vyšehradě.

Čištění dřevěné studny a nálezy

S dřevěnou studnou se člověk setká opravdu vzácně. Pořád se obdivujeme zručnosti starých studnařů.