Studny Schneider

Věnujeme se čištění studní, výstavbě nových kopaných studní, jejich prohlubování, opravám a instalaci ručních pump, instalaci či deinstalaci různých typů čerpadel, opravám betonových prvků, přeskružování studen, přivedení a zapojení vody do domu.

Naše služby

Potřebujete pouze drobnou opravu ve studni či komplexní řešení na klíč? Vyberte si z našich služeb a zavolejte či napište pro podrobné informace a konkrétní nabídku.

Muž ve studni
Muži umisťují skruž do studny
Muž vytahuje kameny ze studny.
Skruž na dně nové studny.
Hlava pumpy.
Spoj starých trubek.
Vodárenské zařízení ve sklepě.
Nádoby na rozbor vody.
Filtrace pod umyvadlem.
Rodinné staré foto studnařů.

Rodinná firma s dlouhou historií.

„Od Šumavy po Prahu, od Budějic po Vary!“
Tato slova slýchají naši zákazníci již přes 20 let. To co děláme nebereme pouze jako práci, ale i za navázání na řemeslnou zručnost našich předchůdců a předků. Každá studna je specifická a jedinečná, navrhneme a zrealizujeme optimální řešení pro tu Vaší.

Kdo vleze dobrovolně
do studny, aneb náš tým.

Jan Schneider

Šéf

Přes 20 let zkušeností s výškovými pracemi, studnařskou činností, instruktor horolezectví s mnoha certifikacemi. Držitel oprávnění k provádění báňské činnosti.

Michal Schneider

Takyšéf

Nejmladší studnař rodinného klanu. Držitel mezinárodní certifikace Irata pro odborné výškové práce. Věnuje se rizikovým pracem u těžko přístupných projektů 15 let. Zajišťoval ty největší stavby v Londýně, odborným pracem ve výškách se věnoval také např. na Novém Zélandě.

Jan Schneider st.

Otec zakladatel

První studnař v historii rodinné firmy Studny Schneider. Vzděláním potravinářský technolog kombinuje pracovní nasazení, zručnost a znalost chemicko-technologických procesů v bezpečnosti potravin a kvality vody.

Ludvík Puna

Guru

40 let zkušeností s kopáním studní je dost dlouhá doba na oddělení zrna od plev. Jde o složitou práci a na tu vždy potřebujete profíky.

Rady a zajímavosti